Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży dla strony internetowej www.surfschool.pl

Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz korzystania ze strony internetowej www.surfschool.pl

1.2. Składając zamówienie na stronie internetowej, Klient akceptuje postanowienia regulaminu.

1.3 Strona internetowa www.surfschool.pl jest prowadzony przez firmę Surfschool S.C., prowadząca działalność pod firmą Surfschool Maciej Babski Grzegorz Słowik S .C. z siedzibą pod adresem ul.Partyzanta Józefa Niegodzisza 21A , 05-092 Kiełpin NIP 1182085237, REGON 146163683

Definicje

2.1. Sklep – strona internetowa prowadząca sprzedaż.

2.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w sklepie.

2.3. Towar – produkt lub usługa oferowana przez sklep.

2.4. Zamówienie – złożone przez klienta zamówienie na towary oferowane przez sklep.

Zamówienia

3.1. Zamówienia można składać za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.2. W momencie złożenia zamówienia, Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie jego złożenia na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, błędów w zamówieniu lub innych okoliczności uzasadniających odmowę.

Ceny

4.1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

4.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów bez wcześniejszego powiadomienia Klientów.

4.3. W momencie składania zamówienia, cena podana na stronie internetowej jest ważna.

Płatności

5.1. Sklep umożliwia dokonywanie płatności za zamówienia za pomocą płatności online lub przelewem bankowym.

5.2. Płatność za zamówienie powinna być dokonana w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia.

5.3. W przypadku nieterminowej płatności, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

Dostawa

6.1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

6.2. Koszt dostawy jest określony w trakcie składania zamówienia i zależy od wybranej formy dostawy oraz wartości zamówienia.

6.3. Termin dostawy wynosi zwykle 1-3 dni robocze od momentu wysłania przesyłki.

6.4. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy

Reklamacje

7.1. Klient ma prawo do reklamacji towarów w przypadku, gdy dostarczone towary są niezgodne z umową lub posiadają wady.

7.2. Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

7.3. W przypadku reklamacji, Klient powinien przesłać produkt do sklepu na swój koszt, razem z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

7.4. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i informuje Klienta o wyniku reklamacji.

Odstąpienie od umowy

8.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny.

8.2. Odstąpienie od umowy należy zgłosić na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza odstąpienia od umowy, który jest dostępny na stronie internetowej sklepu.

8.3. Sklep zwraca Klientowi koszt produktów oraz koszt przesyłki, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania formularza odstąpienia od umowy.

Ochrona danych osobowych

9.1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką prywatności, która jest dostępna na stronie internetowej sklepu.

9.2. Klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, a także do żądania ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

10.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.

10.2. Wszelkie spory wynikłe z umów zawieranych z udziałem sklepu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

10.3. Regulamin jest ważny od daty jego publikacji na stronie internetowej sklepu.